Cài đặt bộ lọc
GIÁ BÁN
 • KHUYẾN MÃI LATTISSIMA ONE

  LATTISSIMA ONE

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  11,000,000
 • KHUYẾN MÃI ESSENZA MINI & AEROCCINO 3 BUNDLE

  ESSENZA MINI & AEROCCINO 3 BUNDLE

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  6,300,000
 • KHUYẾN MÃI INISSIA & AEROCCINO 3 BUNDLE

  INISSIA & AEROCCINO 3 BUNDLE

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  6,800,000
 • KHUYẾN MÃI PIXIE & AEROCCINO 3 BUNDLE

  PIXIE & AEROCCINO 3 BUNDLE

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  9,100,000
 • KHUYẾN MÃI ESSENZA MINI

  ESSENZA MINI

  10% off when purchasing with any 3 coffee sleeves

  Các phiên bản màu:
  3,700,000
 • KHUYẾN MÃI INISSIA

  INISSIA

  10% off when purchasing with any 3 coffee sleeves

  Các phiên bản màu:
  4,200,000
 • KHUYẾN MÃI PIXIE

  PIXIE

  10% off when purchasing with any 3 coffee sleeves

  Các phiên bản màu:
  6,500,000
 • GRAN LATTISSIMA

  SOPHISTICATED CONVENIENCE AND VERSATILITY

  Các phiên bản màu:
  15,900,000