Cài đặt bộ lọc
GIÁ BÁN
 • KHUYẾN MÃI ESSENZA MINI

  ESSENZA MINI

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  3,700,000
 • KHUYẾN MÃI INISSIA

  INISSIA

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  4,200,000
 • KHUYẾN MÃI PIXIE

  PIXIE

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  6,500,000
 • GIẢM GIÁ 20% LATTISSIMA ONE

  LATTISSIMA ONE

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  11,000,000
 • GIẢM GIÁ 20% GRAN LATTISSIMA

  GRAN LATTISSIMA

  Ưu đãi 20% khi mua kèm 3 thanh cà phê bất kỳ

  Các phiên bản màu:
  15,900,000