Cài đặt bộ lọc
THỂ LOẠI
BỘ SƯU TẬP

Bộ sưu tập Reveal

 • GIẢM GIÁ 30% REVEAL Espresso Mild Glasses
  868,000 1,240,000
 • GIẢM GIÁ 30% REVEAL Lungo
  868,000 1,240,000
 • GIẢM GIÁ 30% REVEAL Espresso Intense Glasses
  840,000 1,200,000
 • GIẢM GIÁ 30% Reveal Cold Brew Glass
  959,000 1,370,000

Ly Du Lịch

 • GIẢM GIÁ 20% NOMAD Travel Mug Latte
  656,000 820,000
 • GIẢM GIÁ 20% NOMAD Bottle
  392,000 490,000
 • GIẢM GIÁ 20% NOMAD Travel Mug Raspberry
  484,000 605,000
 • GIẢM GIÁ 20% NOMAD Travel Mug Lavender
  600,000 750,000
 • GIẢM GIÁ 20% NOMAD Travel Mug Midnight Blue
  656,000 820,000

Bộ sưu tập Pixie

 • GIẢM GIÁ 20% Pixie Espresso Set (Ristretto & Decaffeinato)
 • GIẢM GIÁ 20% Pixie Espresso Set (Arpeggio & Volluto)
 • GIẢM GIÁ 20% Pixie Lungo Set (Envivo & Linizio)
 • GIẢM GIÁ 20% Pixie Lungo Set (Buenos Aires & Shanghai)
 • GIẢM GIÁ 20% PIXIE Espresso Cup, Rio de Janeiro
 • GIẢM GIÁ 20% PIXIE Espresso Cup, Paris
  292,000 365,000
 • GIẢM GIÁ 20% PIXIE Espresso Cup, Istanbul
  292,000 365,000

Bộ Sưu Tập Loop (Nude)

 • GIẢM GIÁ 20% Nude Espresso Cups x 2 (80ml)
 • GIẢM GIÁ 20% Nude Lungo Cups x 2 (180ml)
  520,000 650,000
 • GIẢM GIÁ 20% Loop Gran Lungo Cups x 2 (270ml)
 • GIẢM GIÁ 20% Nude Mugs x 2 (390ml)
  672,000 840,000

Bộ Sưu Tập Lume

 • GIẢM GIÁ 20% Lume Espresso Cups x 2
  592,000 740,000
 • GIẢM GIÁ 20% Lume Lungo Cups x 2
  656,000 820,000
 • GIẢM GIÁ 20% Lume Cappuccino Cups x 2
  768,000 960,000

Bộ Sưu Tập Origin

 • GIẢM GIÁ 20% Origin Espresso Set x 2
  552,000 690,000
 • GIẢM GIÁ 20% Origin Lungo Set x 2
  600,000 750,000

Khay Đá

 • GIẢM GIÁ 20% Ice Cube Trays kit
  488,000 610,000

Phụ Kiện Mùa Hè

 • GIẢM GIÁ 20% NESPRESSO Barista Shaker
  688,000 860,000

Máy Tạo Bọt Sữa

 • 2,600,000
 • 3,400,000

Barista Collection

 • MỚI Barista Cappuccino Small
 • MỚI Barista Recipe Large X2
 • MỚI Barista Recipe Small X2
 • MỚI Barista Cappuccino Large

Bộ Sưu Tập Display

Sản Phẩm Tái Chế

BỘ SƯU TẬP VIEW

Phiên bản giới hạn

Các phụ kiện cho máy